Aplikacje

Aplikacja to wersja oprogramowania, zawierająca określony zestaw modułów, które wspólnie dobieramy a następnie wdrażamy w JST, aby zaspokoić potrzeby danej wspólnoty miejskiej.

Aplikacja korzysta z technologii PWA oraz React Native działa na wszystkich popularnych systemach operacyjnych – na komputerach i urządzeniach mobilnych (Android, iOS, Windows).

Aby zainstalować oprogramowanie należy kliknąć jedną z wybranych poniżej opcji lub wyszukać aplikację po nazwie miasta.