II etap w Programie Horyzont 2020 Blockchain dla dobra społecznego

3 września 2019

Aktualizacja 3.09.2019r. – – –
Miło nam poinformować, że Komisja Europejska przyjęła projekt iVoting do konkursu w Programie Horyzont 2020 Blockchain dla dobra społecznego. Projekt będzie się starał o nagrodę w wysokości miliona Euro w linii konkursowej dla rozwiązań wspierających udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji przez obywateli. Wkroczyliśmy zatem w drugi etap konkursu i obecnie przygotowujemy prototyp oprogramowania, który zostanie poddany ocenie w ramach konkursu.