Targi Smart City Expo Poland 2020

2 marca 2020

Aktualizacja 1.03.2020r. – – –
Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się koronawirusa orazzaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2020 w sprawie odwoływania wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem powyżej 1000 osób. Zarząd spółki SCEP Sp. z o.o. będącej organizatorem targów „Smart City Expo Poland” podjął decyzję o przeniesieniu targówna termin 3 –4 czerwca 2020.Zaistniała sytuacja jest wyzwaniem zarówno dla nas jak i naszych Partnerów.

Przełożenie terminu wydarzenia nad organizacją, którego pracowaliśmy blisko rok jest dla nas decyzją bardzo ciężką i pociągającą za sobą wiele konsekwencji. Niemniej uważamy, iż jest to jedyne rozsądne i słuszne rozwiązanie.Dziękujemy naszym Partnerom i Wystawcom za liczne głosy zrozumienia i płynące zapewnienia, iż będzieciez nami w czerwcu.Ps. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom ostatnich dni, które mają duży wpływ na funkcjonowanie miast.

Postanowiliśmy zorganizować podczas tragów drugą scenę konferencyjną, na której będziemy dyskutować o zdrowiu mieszkańców miast i zadaniach samorządów z tym związanych. Samorządom, fundacjom i stowarzyszeniom umożliwimy przedstawienie ich projektów i rozwiązań w formie 15-sto minutowych prezentacji. Zapraszamy do zgłaszania Państwa projektów.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd SCEP Sp. z o.o.

Aktualizacja 7.02.2020r. – – –

Po raz kolejny przekonujemy się, że „smart” rozwiązania mogą dotyczyć praktycznie każdego aspektu naszego życia. Na świetny pomysł zastosowania technologii blockchain wpadli twórcy projektu iVoting, którzy stworzyli modułowe aplikacje miejskie i gminne do prowadzenia konsultacji społecznych oraz narzędzia służące cyberdemokracji – elektroniczne sondaże i ankiety, które można zastosować m.in. do głosowania nad budżetami obywatelskimi.
Cieszymy się też, że będziecie mogli zapoznać się z ich pomysłami na stoisku nr 10 podczas tragów Smart City Expo Poland.

#WystawcySCEP, #smartcityexpo, #smartcity, #blockchain